Projekt techniczny ogrodu

Uszczegółowienie projektu koncepcyjnego.

 

Fragment projektu technicznego

 

CO TO JEST?
 • PROJEKT UKSZTAŁTOWANIA TERENU, zawiera:
  • określenie spadków na działce,
  • rozrysowanie ewentualnych murków oporowych, stopni, schodów,
  • wymiarowanie ewentualnych skarp,
  • wyznaczenie miejsca odpływu wód i ewentualnych zbiorników na deszczówkę/ studni chłonnych,
 • PROJEKT NAWIERZCHNI, zawiera:
  • rozrysowanie poszczególnych elementów nawierzchni,
  • dobór materiałów wraz z sugestią odnośnie wyboru producenta,
  • przekroje typowe potrzebne do wykonania nawierzchni,
  • szczegółowe zestawienie z proponowanymi materiałami oraz ilościami (w formie tabeli),
  • zestawienie robót potrzebnych do wykonania (w formie tabeli przedmiarowej),
 • PROJEKT NAWODNIENIA, zawiera:
  • dobór i rozmieszczenie poszczególnych elementów,
  • zestawienie robót potrzebnych do wykonania (w formie tabeli przedmiarowej),
 • PROJEKT ARANŻACJI OŚWIETLENIA, zawiera:
  • dobór i rozmieszczenie poszczególnych elementów,
  • szczegółowe zestawienie z proponowanymi materiałami oraz ilościami (w formie tabeli),
  • zestawienie robót potrzebnych do wykonania (w formie tabeli przedmiarowej),
 • PROJEKT SZATY ROŚLINNEJ, zawiera:
  • dobór i rozmieszczenie poszczególnych roślin wraz z opisem odmian i gatunków,
  • szczegółowe zestawienie proponowanych roślin – ilości, gatunki, odmiany (w formie tabeli ze zdjęciami i krótkim opisem),
  • zestawienie robót potrzebnych do wykonania (w formie tabeli przedmiarowej),
 • PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY, zawiera:
  • rozrysowanie techniczne elementów nie wymagających pozwolenia na budowę oraz konsultacji z architektem, m.in.: altanki, pergole, huśtawki ogrodowe, ławki, trejaże, kuchnie ogrodowe i wiele innych,
  • prosta wizualizacja w formie szkicu,
W JAKIEJ FORMIE?

Otrzymujesz od nas opracowanie w formie papierowej (tutaj już zdecydowanie grubszej „książeczki” z pokaźnym plikiem rysunków jako załączników) oraz plików elektronicznych w formatach pdf lub jpg (forma przekazania jak w etapie koncepcyjnym ogrodu).

Plansze projektowe przygotowujemy w sposób jasny i czytelny – nie odbiegają one jednak od standardów projektów budowlanych. Skala w jakiej wykonujemy poszczególne projekty jest dostosowana do wielkości obiektu.

Po wykonaniu wszystkich projektów technicznych przygotowujemy przedmiar robót dla wykonawcy, z zastosowanym podziałem dla każdego z projektów technicznych.

Zapisz

Zapisz

Projekt techniczny ogrodu
Proszę oceń to!