Inwentaryzacja ogrodu

Spis zieleni istniejącej.

Fragment inwentaryzacji zieleni

 

W JAKIEJ FORMIE?

Otrzymujesz opracowanie w formie papierowej i elektronicznej w postaci plików pdf lub jpg. Podstawowa inwentaryzacja zieleni (chcesz wiedzieć co masz w ogrodzie) zawiera:

  • mapę ewidencyjną z naniesionymi, ponumerowanymi roślinami,
  • tabelę ewidencyjną zawierającą określenie: gatunku w języku polskim i łacińskim, podstawowe parametry: wysokość, szerokość korony obwód pnia, w przypadku drzew lub w przypadku krzewów powierzchnię, ogólne uwagi dotyczące stanu roślin, zalecenia pielęgnacyjne,
  • opis inwentaryzacji

Natomiast gdy inwentaryzacji potrzebujesz ze względu na nowo powstającą inwestycję, wykonamy dla Ciebie opracowania:

  • gospodarka drzewostanem: na mapie oraz w tabeli określone są poszczególne działanie dotyczące pielęgnacji bądź usunięcia poszczególnych roślin,
  • preliminarz kosztów wycinki: koszty wycinki poszczególnych gatunków w oparciu o obowiązujące przepisy oraz wskaźniki,
  • wykazanie kolizji z planowaną inwestycją: w formie mapy oraz tabeli.
Inwentaryzacja ogrodu
4 (80%) z 4 głosujących